nedelja, 08. maj 2016

"Embracing the Circular Economy" - mednarodna konferenca z dr. Janezom Potočnikom v glavni vlogi sproža odlične odzive

dr. Maja Makovec Brenčič, dr. Janez Potočnik,
Ladeja Godina Košir in Casper Jorna
Po dveh letih raziskovanja, povezovanja, učenja, zbiranja dobrih praks in vključevanja v mednarodne projekte s skupnim imenovalcem - krožno gospodarstvo - je dozorel čas za vsebinsko zasnovo in izvedbo konference. Brez mentorja kot je dr. Janez Potočnik, bi bili ti koraki mnogo okornejši. Prvi del dogodka je nastal v sodelovanju z AmCham, drugi ob podpori MOP in SPIRIT. Vse skupaj pa je v petek, 6. maja, uspelo predvsem zaradi zaupanja posameznikov in njihove pripravljenosti vstopiti v zgodbo novo ustanovljene platforme Circular Change http://www.circularchange.com/
dr. Janez Potočnik - predavanje podprto z dejstvi
Ladeja & Guido Braam - vzornik iz Nizozemske                 
Ideja, ki se je sprva zdela bolj vizija kot realnost, je zaživela. Pionirji krožnega gospodarstva iz Nizozemske, Avstrije, Italije, Velike Britanije in Slovenije, so sestavili edinstveno zgdobo. Dr. Janez Potočnik, nekdanji komisar in predlagatelj paketa o koržnem gospodarstvu, ki je bil decembra 2015 v okrnjeni priredbi končno sprejet, pa je na jasen, na dejstvih temelječ način sporočil, da krožno gospodarstvo na srečo ni izbira. Ali bomo obstoječi ekonomski model priredili na bolj krožnega, ali pa ne bomo več gostje na tem planetu. 
Guido Braam, ki je iniciator kooperative Circle Economy in projekta Netherlands Circular Hotspot, s katerim je Nizozemska v času predsedovanja EU postala referenčna država na področju krožnega gospodarstva, je vedno pripravljen nesebično deliti svoje izkušnje. Zaradi njega in z njegovo podporo se učimo hitreje in v slovenski prostor ter regijo prenašamo konkretna orodja in metodologije, za povezovanje deležnikov in za preoblikovanje poslovnih modelov iz linearnih v krožne. 

Tjaša Ficko, Giancarlo Miranda, Guido Braam
in Casper Jorna                                                              
Ob nedavnem obisku Nizozemske mi je Princ Carlos de Burbon de Parme dal dovoljenje, da Guida "uporabljam" noč in dan. Z enim pogojem - da mu dovolim spati med 2. in 4. uro zjutraj:) Bonusa ne izkoriščam v celoti, a sodelovanje z Gudiom je res navdihujoče. 

dr. Maja Makovec Brenčič o pomenu izobraževanja
V debati o tem, zakaj so platforme, ki omogočajo sodelovanj deležnikov, za krožno gospodarstvo tako pomembe, sta tako Guido Braam kot Casper Jorna, ki zastopa fundacijo Ellen MacArthur, poudarila, da sta sistemski pristop in interdisciplinarnost nujna, če želimo      zagotoviti učinkovite krožne rešitve. 

Da je nujno vključevanje mladih, prilagajanje izobraževalnih programov in spodbujanje inovativnosti, ki bo spodbudila prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo, je prepričana tudi Ministrica za šolstvo, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič. 

"Krožna ekipa" prirpavljena na naslednje korake
V drugem delu dogodka smo v središče postavili štiri poslovne zgodbe, ki temeljijo na načelih krožnega gospodarstva in prav zaradi tega dosegajo odlične rezultate v mednarodnem okolju. Julon Aquafil, Datalab, Avantcar in Iskraemeco sopodjetja, ki so se predstavila. 

Sibil Sivlan in Giancarlo Miranda sta osvetlila vlogo bank in razpoložljivih finančnih instrumentov, Tičo Zupančič in Uroš Vajgl pa aktivnosti v okivru ministrstev, ki se morajo povezovati, če hočejo izoblikovati konkurenčno strategijo Slovenije. Energičen prispevek Alenke Hren iz agencije SPIRIT je odlično zaokrožil diskusijo.

V vlogi iniciatorke, govornice, moderatorke, orkestratorke.  


S konferenco se delo šele dobro začenja. http://www.circularchange.com/mission-and-purpose/ ima jasno ambicijo. Vključiti želimo deležnike, ki lahko aktivno soustvarjajo prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo. Jim ponuditi znanja in orodja, s katerimi to lahko dosegajo, dostop do mednarodnih strokovnjakov in dobrih praks, povezovanje s podjetji v mednarodnem prostoru, predvsem pa spodbujanje njihove ekonomske učinkovitosti in  trajnostne rasti. "Casestudy yourself" pa je model popisa poslovnih primerov, ki smo ga razvili prav za ta namen. 

V pripravi je program za 2016/17, ki bo objavljen na strani http://www.circularchange.com/ in ob katerem bodo predstavljeni tudi kriteriji za vključitev med partnerje. Vabljeni, da nas spremljate in se vključite!